Make your orders personally at
Tel. 00-254-733723992

fmunishi@hotmail.com

SIDE A

  1. Malebo
  2. Usichanganye
  3. Yesu Mambo Yote
  4. Ukimwi Na Maisha
  5. ? Wanamwabudu Nani ?

SIDE B

  1. Yesu Nakupenda
  2. Mageuzi Na Injili
  3. Kazi Na Wanawake
  4. Maombi
  5. Yesu Mwanzo Na Mwisho